Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Simeon Trayçev Radev

Kronik Kitap

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi

19. asır boyunca İstanbul ve çevresinde cemaat oluşturan Osmanlı tebaası Bulgarların tarihiyle başlayan eser; Bağımsız Bulgar Kilisesi’nin kuruluşunu, İstanbul’a gönderilen Bulgar gençlerinin eğitimlerine yönelik çalışmaları, Askeri Tıp Okulu’nu (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane), Simeon Radev’in Mekteb-i Sultani anılarını içermektedir. Mektebin hocaları kimlerdi ve sadece Türklerden mi oluşurdu? Bu okul uluslararası bir okul olmayı nasıl başardı ve hâlâ başarmaktadır? Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Galatasaray Lisesi eğitim ve öğretiminde değişiklikler oldu mu? Nehari (gündüzlüler) ve leyli (yatılılar) öğrenciler arasındaki farklar nelerdi? Galatasaray Mekteb-i Sultanisi adlı eser, tüm bu soruların cevaplarının yanı sıra çok önemli bir konu olan imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinin, o dönemin İstanbul’unun ve Cadde-i Kebiri’nin panoramasını Galatasaray Lisesi’nin tarihiyle beraber hem de o kurumun içinden okuma imkânı sunuyor okura.

Diğer Şehir Kitapları