Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

İbrahim Barca

Siyer Yayınları

Es-Semhudi ve Medine Tarihi

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İbrahim Barca’nın kaleme aldığı eser, İslam şehir ve bölge tarihçiliği ve literatürüne dair zengin bir muhtevaya sahip. Es-Semhudi ve Medine Tarihi adlı eserde Medine tarihçisi diye ünlenmiş önemli bir alim olan Es-Semhudî (v. 911/1506) ve onun Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri dâri’l-Mustafâ adlı eseri ele alınmış. Medine tarihine dair en kapsamlı klasik eser sayılan Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri dâri’l-Mustafâ; Medine tarihi için olduğu kadar siyer, hadis ve Medine tarihî coğrafyası için de önemli bir kaynaktır. Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri dâri’l-Mustafâ adlı eser yazma ve neşirleri, dili ve yöntemi, kaynakları, içeriği, önem ve değeri, ona yönelik eleştiriler ve diğer klasik Medine tarihi eserleriyle mukayese başlıklarında ele alınmış bir içerikle alanında önemli bir kaynak eser olarak neşredildi.

Diğer Şehir Kitapları