Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Muallim Naci

Büyüyenay Yayınları

Edep Eğitimi – Mekteb-i Edeb

Yolu edep mektebinden geçmeyen toplumlar çürümeye mahkumdur. Edep mektebinden nasiplenmemiş şehirlerde rahat yoktur insaoğluna. Edep mektebinden bihaber çarşılar pazarlar bereketsizdir. Mekteb-i Edeb adlı kitabın ilk baskısı 1886 yılında yapıldı. Yazar Muallim Naci insaoğlunun dünden bugüne hiç değişmeyen kronik problemlerine belli kavramlar üzerinden yorumlar getirmekte; mutluluğun maddi şeylerde değil, maneviyat ve ahlakta olduğunu çeşitli örneklerle, çeşitli tarihi şahsiyetlerin hayatlarıyla ve ayrıca dini menkıbeler üzerinden anlatmaktadır.

İşte o kavram ve başlıklar: Ana Babaya Muhabbet ve Hürmet, Vaadini Yerine Getirmek, İlim Tahsili-Okumak Arzusu, İnsaniyetperverlik-Nezaket-Zarafet, Minnettarlık-Nankörlük, Ayıplayıcılık-Kınayıcılık, İstişare Etme-Danışma, Barış ve Esenlik-Nifak ve İhtilaf, Lütuf ve Kerem Âdâbı, Cenab-ı Hak’tan Servet ve Azamet Değil İlim ve Hikmet İste, Tevazu ve Riayet-Tekebbür ve İhanet, Felaketlere Sabır ve Mukavemet.

Diğer Şehir Kitapları