Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Ebru Burcu Yılmaz

Kesit Yayınları

Edebiyat Şehir Hafıza

rıEdebî eserlerin anlattığı hikâyelerden yola çıkarak, kendi hikâyesinin eksik parçalarını tamamlamaya çalışan okur için, şehir ve edebiyat arasındaki ilişki, karşılıklı olarak birbirini sağaltan bir etkiye sahiptir. Edebiyatın aynasından yansıyan toplumsal problemler, meselenin kurmaca bir zeminde enine boyuna gözlemlenmesi ve tartışılmasına imkân tanır. Edebiyatın sosyal ve politik meselelerle yakın temas hâlinde olduğu Türk edebiyatında, bu imkânın sağlıklı bir şehir fikrinin inşâsında kullanılması mümkündür. Bunun başarılabilmesi için öncelikle edebiyatın sadece hayalle temellendirilen bir alan olmadığına inanılmalı ve hayatın içindeki geniş etki alanı fark edilmelidir. “Edebiyat Şehir Hafıza”da yazar Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir başlığını irdeliyor.

Diğer Şehir Kitapları