Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Beşir Ayvazoğlu, Turgut Cansever

Timaş Yayınları

Dünyayı Güzelleştirmek – Turgut Cansever’le Konuşmalar

“Turgut Cansever, sadece büyük bir mimar, şehirci ve düşünce adamı değil, doğru bildiği yolda kavgasına tek başına devam edecek cesarete sahip, yaptığı işi ciddiye alan ve başladığı her işi aynı titizlik ve ciddiyetle bitirmek isteyen, bu yüzden kısa yoldan neticeye ulaşarak daha çok kazanmak isteyenlerin hiç çalışmak istemedikleri bir karakter âbidesiydi. Sıradanlığa, pestenkerânîye tahammülü yoktu. Her şart ve ortamda düşüncelerini büyük bir cesaret ve kararlılıkla savunurdu. Çok yönlü bir sanatkârdı; gençliğinde resim yapmış, ney üflemişti. Sanat tarihi doktorası yapmış belki de ilk ve tek mimardı; tasavvuf ve felsefeyle ilgilenir, sürekli okurdu. İbnü’l-Arabî’nin Füsû-sü’l-Hikem’ini kaç defa masasında görmüştüm. Onun mimarlığı, mimarlığı çok aşar ve üzerinde yıllarca düşünülmüş bir felsefeye dayanırdı. Cansever Hoca, kaynağını çok aradığı bir hadis-i şerife dayanarak sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler, estetiğini ve mimari felsefesini bu görüşe dayandırırdı. İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın, avutucu eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın ‘eşref-i mahlûkat’ olduğu göz önüne alınarak yeniden inşâ etmek sûretiyle kurulabileceğine inanmıştı.” Turgut Cansever’i bir şahsiyet olarak bu satırlarla dile getiriyor Beşir Ayvazoğlu. Edebiyat ve düşünce dünyamızın önemli isimlerinin biyografilerini ustalıkla kitaplaştıran Beşir Ayvazoğlu bu eserinde bilge mimarı konuşturmuş. Eser, Cansever ile çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen beş röportajdan oluşuyor. Ayvazoğlu’nun nefis üslûbuyla okur kendisi kâh Turgut Cansever’in çok az bilinen çocukluk ve gençlik zamanlarında, kâh babası Doktor Hasan Ferit Cansever’in Türk Ocaklarını kurmak için verdiği mücâdelelerin içinde buluyor. Kitapta, Turgut Cansever’in Dünyayı Güzelleştirmek olarak özetlediği mimari felsefesine, sanat görüşüne ve bütün dünyada kısa sürede müthiş bir hızla gelişen şehirleşmenin Türkiye’de nasıl tezâhür ettiğine dâir görüşlerini kendisiyle sohbet ediyormuş gibi okuma imkânı bulacaksınız.

Diğer Şehir Kitapları