Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

İsmail Hakkı Bursevi

Büyüyenay Yayınları

Çalab’ım Bir Şâr Yaratmış

Hazırlayan: Suat Ak

Hacı Bayram Velî Hazretleri’ne Ait Mânası Gizli Sözlerin Şerhi Günümüz Türkçesi ve Müellif Nüshası Tıpkıbasımıyla Hacı Bayram Veli Hazretleri, şiir yazmayı erenlerin kerâmetinden bilmiş; ancak, mübarek hayatları müddetince fazla eser te’lif etmemiş, gönül nakşını her meşguliyetten kıymetli tutmuştur. O’ndan bize intikal eden şiir sayısı mahduttur. “Çalabım bir şâr yaratmış, iki cihan arasında” mısraıyla başlayan şiir, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dört şiirinden biridir. Bu şiir, kalbin hakikatlerine vasıl olmuş bir “gönül ehli”nin sözüdür; dolayısıyla, yine bir gönül ehlinin şerh ve izahıyla anlaşılması gerekir. Çalab’ım Bir Şar Yaratmış – Şerh-i Rümuzat-ı Hacı Bayram Veli adlı bu eser, İsmail Hakkı Bursevî tarafından yapılan şerhi içermektedir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu eserde feraset ve incelikle şiirdeki gizli manalar evrenini aralıyor.

Diğer Şehir Kitapları