Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Mehmet Osmanlıoğlu

Büyüyenay Yayınları

Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı

“Zamanında Kanunî’nin Süleymaniye Camii’ni açmaya geldiğini elbette görenlerimiz vardı… Bir köşeye bu intibalarını kaydetselerdi ve bir defterin yaprağında bugünü bulsaydık, fena mı olurdu? Ben bu geçmiş kişilere, ellerinde olan imkânları kullanmayan insanlara küskünüm…” (Süheyl Ünver).

Coğrafyamızın en temel mimari yapılarından olan camilerimizin mimarisini konu edinen eserler maalesef az düzeyde. Bu alandaki yazılı eser azlığının sebebi rahmetli Süheyl Ünver’in bahse konu ettiği ve şikâyetçi olduğu şifâhî toplum olmamızdan kaynaklı olsa gerek… Mimar Mehmet Osmanlıoğlu’nun kaleme aldığı eser tam da bu noktadaki açığı gidermeye yönelik bir gayretin meyvesi… Eserde, özellikle neo-klasik Osmanlı camilerinin tasarımında mevcut olan standartlar ve ulaşılması gereken bazı bilgilerin yazılı kaynaklarda yer almayan ve teâmül olarak yerleşerek gelenekselleşen uygulamalar bir kurala bağlanmaya çalışılmış. Kitap, kaynak araştırmaları yanında, camiyi oluşturan yapı unsurları hakkında hem madde hem de mânâ açısından etraflı bir araştırmayı içeriyor. Eser şu başlıklardan oluşuyor:

“Camiler Hakkında Genel Bilgiler”, “Cami Projesi Hazırlama Esasları”, “Çağdaş Camilerde Bulunması Gereken Mekânlar”, “Osmanlı Camileri”, “İslâm Dünyasında Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi”, “Mimarlık Kültürümüz ve Osmanlı Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi” ve “Çağdaş Türk Mimarlarının Düşünceleri ve Felsefi Arka Plan.”

Diğer Şehir Kitapları