Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Hasan TAŞÇI

Kaknüs Yayınları

Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Hasan Taşçı’nın kaleme aldığı eser Kaknüs Yayınları’ndan çıktı. Kitabın arka kapak yazısında şu ifadeler yer almakta:

“Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ile uygarlık seviyelerini yansıtan en karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehrin mekânlarını, sosyal, kültürel arka planlar olmadan anlayıp algılayabilmek mümkün değildir. Mekânın doğasını anlama çabası olarak adlandırabilecek çalışmalar sayesinde mekânla insan, mekânla toplum, mekânla mekân ve mekânla kentin ruhu arasındaki ilişkiler bütünü kavranabilmiş olunacaktır. “Şehircilik sosyal bir faaliyettir.” Bir nesne olduğu kadar, bir özne de olan kentin organik ve sembolik yapısı bir cetvel ve bir pergelle anlaşılamaz.

Diğer Şehir Kitapları