Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Korkut TUNA

İz Yayıncılık

Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine

Prof. Dr. Korkut TUNA: Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine

Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, bilimsellik ve toplumsallık kavramları arasındaki ilişkiyi Batı metodoloji geleneği üzerinden yeniden okuyan, yorumlayan, eleştiren ve aşmaya çalışan entelektüel bir çabanın ürünüdür.
Türk sosyolog ve düşünür Korkut Tuna, artık klasikleşmiş olan bu eserinde bilme biçimlerinin Batılı tarzları üzerine vurgu yapmakta ve evrensellik iddiasında bulunan bu metodolojilerin aslında Batı’ya özgü bir nitelik taşıdığı fikrinden hareketle eleştirel ve nisbeten çoğulcu bir bilgi sosyolojisi modeli geliştirmektedir.

Diğer Şehir Kitapları