Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Dr. İlyas Uçar

Siyer Yayınları

Amvâs Vebası – Orta Çağ Kara Belası – İslâm Tarihi’nde İlk Salgın

İslâm tarihindeki ilk salgın, adını ilk defa görüldüğü yer olan Kudüs’ün 33 kilometre kuzeybatısındaki Amvâs’tan alır. Hicret’ten sonra yaşanan salgında pek çok Müslüman hayatını kaybetmiştir. Amvâs Vebası’, İslâm Tarihi’nin en önemli olaylarından birisidir. Dr. İlyas Uçar, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) gibi salgın hastalıklar sırasında sıklıkla dillendirilen ve sloganlaştırılan yaratıcının azabı, gazabı ve rahmeti gibi söylemlerin mâhiyetini anlamlandırma açısından bize çok önemli ipuçları sunmaktadır. Uçar, ülkemizde salgın hastalıklar ve özellikle veba konusunda daha çok Orta Çağ’da yaşanan ve neredeyse tüm Avrupa’yı kasıp kavuran ‘Kara Ölüm’ üzerinden literatür çalışmaları devam ediyor olsa da İslâm Tarihi’nin ilk yıllarında Hz. Ömer halîfeliğinde ortaya çıkan ve otuz Müslüman’ın hayatını kaybetmesine sebep olan ‘Amvâs Vebası’ hakkında müstakil hiçbir eser bulunmamaktadır. Kitap, günümüzde yaşadığımız salgının ‘Amvâs Vebası’ üzerinden farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak inceliyor.

Diğer Şehir Kitapları