Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Baki Laleoğlu

SETA

Akıllı Şehirler, Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ‘akıllı şehirler’ kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir yönetim trend ve yaklaşımlarının incelendiği ‘Akıllı Şehirler, Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye’ raporu yayımlandı. SETA tarafından yapılan açıklamaya göre, Baki Laleoğlu tarafından kaleme alınan raporda, dünyada akıllı şehirler üzerinden ilerleyen tartışmalar ve yaşanan gelişmeler masaya yatırılıyor. Raporda, özellikle son dönemde dünyada yükselen yeni şehir yönetimi konsept ve yaklaşımları ele alınarak, başta karar alıcılar, politika geliştiren paydaşlar ve uygulayıcılarıyla ilgili kapsamlı bir çerçeve çiziliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesindeki atılım ve tartışmalara katkı sağlamaya yönelik olarak raporda şu ifâdelere yer veriliyor: “Yerel yönetimlerden beklentiler basit belediyecilik faaliyetlerini aşmakta, kapsayıcı ve bütünlüklü bir şehir yönetimi yeni beklenti hâline gelmektedir. Bir diğer ifadeyle yerel yönetimler ve belediyeler günümüzde kalkınmadan sosyal hayata, çevreden güvenliğe kadar her ihtiyacı kapsayan toplu bir şehir yönetimi beklentisinin adresi olarak görülmektedir. İşte bu sebeple daha karmaşık ve kapsamlı hâle gelen beklentilerin karşılanması ve yönetilebilmesi adına özellikle son çeyrek yüzyılda çeşitli yeni kavram ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla teknoloji üzerine kurulan bu kavram ve yaklaşımlar sayesinde de dünya genelinde hem vatandaşlar hem de yönetim seviyesinde daha kolay, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şehir yaşamı yeni hedef hâline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de de artık şehir yönetiminden beklentiler geçmişten günümüze süregelen klasik altyapı ve sosyal hizmet belediyeciliğini aşmakta, bugünün ve geleceğin beklentilerini karşılamak adına yeni bir şehir yönetimi yaklaşımının benimsenmesini zorunlu kılmaktadır.” Bu doğrultuda raporun sonunda atılması gereken adımlara ilişkin bazı önerilere de yer verildi. Raporun tamamına www.setav.org adresinden ulaşılabiliyor.

Diğer Şehir Kitapları