Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Yusuf Turan Günaydın

Büyüyenay Yayınları

Ahilik: Eski Türkiye’de İş Teşkilatı

Ahilik, özü itibarıyla Türk-İslâm kültüründen beslenen kadim bir ticârî-sosyal kurumdur. Ahilik kurumu yüzyıllar boyunca ekonomi ve üretime yön vermiş; katkı sunmuş, günlük hayata getirdiği pratiklerle meslek erbabının yetiştirilmesine öncülük etmiştir. Ahilik teşkilâtının ortaya koyduğu meslek, iş ve ticâret ahlâkında temel unsurlar İslâm dininin ahlâkî prensiplerinden oluşmaktadır. Araştırmacı-yazar Yusuf Turan Günaydın bu eserde, Türkiye’de Ahilik konulu ilk ciddî araştırmaların yapıldığı 1910’lu yılların başlarından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar ortaya konulan birikimin bir özeti sayılabilecek bir metni bugüne taşıyor. Metin, Mart 1924-Haziran 1925 tarihleri arasında Meslek gazetesinde yayınlanmış on bölümlük bir yazı dizisidir. Yazı dizisi imzasız yayınlandığı için müellifi bilinmemektedir. Ahilik araştırmaları açısından önemli bir kaynak olarak ortaya çıkan yazı dizisi konuyu tarihî arka planıyla birlikte iktisâdî boyutlarıyla ortaya koyan bir yaklaşıma sahip. Toplumsal ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan Ahilik Teşkilâtı ile ilgili temel metinlerden biri olan bu çalışmada Mâverâünnehir, Anadolu, Suriye ve Irak bölgeleri üzerinde bilinen zamanlardan beri kurulan devlet ve medeniyetlerin teşekküllerinde Asya ticâretinin ve Doğu’dan Akdeniz’e çıkan ticâret yollarının etkileri söz konusu edilerek Ahilik Teşkilâtı örneklendirilmektedir. Eski Türkiye’de iş hayatının köklerini araştıran eser bu köklerin izini sürmekte; Selçuklu ve Osmanlı’yı Horasan ve Mâverâünnehir ile buluşturmaktadır.

Diğer Şehir Kitapları