Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Gayemiz

Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, kent meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurmak, bugüne değin üretilen bütün değer ve birikimlere önyargılı yaklaşmadan var olanı bir olgu olarak görüp bu müktesebattan istifade ederek üretimlerde bulunmak.

Kent hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirmek, üretilen düsünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapmak ve Esenler için bir sosyal kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koyup, Esenler Kent Kimliği oluşturmak.