Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Ebru ERDÖNMEZ Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ebru Erdönmez, mimarlık öğrenimini YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, akademik kariyerine aynı üniversitede devam etmiştir. Master tezini “Mimaride Saydamlık / Şeffaflık” konu başlığı ile İTÜ’de tamamlamış daha sonra YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Kamusal Alanların Toplumu Yapılandırmadaki Rolü – Levent Maslak Aksi” isimli doktora çalışmasını bitirmiştir. 2006- 2007 yılları arasında Almanya Siegen Üniversitesi’nde misafir profesör olarak ders vermiştir. 2011 yılında doçent olmuş ve İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. Uzmanlık alanları Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Mevcut Çevrede Yeni Yapı Tasarımı ve Mimari Tasarım’dır. Bildiği yabancı diller Almanca ve İngilizce’dir.