Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Aynur ATMACA CAN

Aynur Atmaca Can; 1972 yılında Denizli’de doğdu. 1990’da İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesini bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yedi yıl süre ile Ankara ve İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde hemşirelik hizmeti verdi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisansını (1996) tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında ‘İstanbul Kent Dokusunda Bir Tür Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği’ tezi ile yüksek lisans, (1998), ‘Antik Kent ve Bu Mekânı Üreten Toplumun Değerler Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Atina Örneği’ tezi ile doktora (2003) derecesini aldı. 2015 yılında Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçent ardından profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümünde öğretim üyesidir. Kent Estetiği, Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları, Şehir ve Kültür Politikaları, İstanbul Kültürü ve Estetiği, Kent İmgesi Yapılar, Kentleşme ve Kent Kültürü derslerini vermektedir.