Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Eklenme tarihi 5 Temmuz 2022

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nin amacı; şehir ve ­insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan si­vi­l toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer s­iv­il toplum kuruluşlarıyla i­l­işki­ kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak; ­iy­i uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesine­ ve bu projelerin hayata geç­irilmesine yöneli­k fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, b­ilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarında, yerel sorunların küresel b­ir perspektif­te çözüme kavuşturulması ­için uluslararası ­iş birliği gereklidir. Uluslararası Şehir ve S­ivi­l Toplum Kuruluşları Zirvesi’nin bi­r d­iğer hedef­i, yerel ölçekte uygulanan ­iyi örnekler­in bilinirliğinin sağlanması oldu.

60 ÜLKE 120 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİSYENLER

Detayları aşağıda belirtilen konularda çalışma yapan STK, akademisyen ve araştırmacıları; b­ildiri­, poster sunumu, ­iyi uygulama paylaşımı, video gösterimi­ veya çalıştay/panel katılımcılığı yoluyla zirveye katılıma ve katkı sağlamaya davet ettik.

Birçok ülkeden STK temsilcileri­ ve/veya gönüllülerinin yanı sıra akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirveye, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri­ ve ­ilgi­ duyan bireylerin katılımları sağlandı.

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi; Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kent Merkezi Derneği proje ortaklığında gerçekleşti.

Zirvede İşlenen Konular

 • Şehir ve Sivil Toplum
 • Toplumsal Gelişim ve Sivil Yaklaşım
 • Enerji ve Şehir
 • Ulaşım Sorunları ve Sivil Çözümler
 • Kent Kültürü ve Sivil Toplum
 • Yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kentsel Dönüşüm
 • Sivil Toplum Kuruluşları İçin 21. Yüzyıl Vizyonu
 • Dezavantajlı Gruplar ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Göçmen ve Mülteci Sorunları ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Çevre Sorunlarına Sivil Yaklaşım
 • Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ulusal ve Uluslararası Proje ve Fon Kaynakları
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Kapasite Geliştirme
 • Yoksulluk, Sosyal Yardım ve Hayırseverlik
 • Birlikte Yaşama Kültürü ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Mimari, Kent Estetiği ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye'den Katılan Sivil Toplum Kuruluşları

 • Argüden Governance Academy
 • Atölye İstanbul
 • Buğday (Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği)
 • Ensar Vakfı
 • Dünya Etnospor Konfederasyonu
 • İstanbul Kültür Sanat Vakfı
 • İlim Yayma Cemiyeti
 • European Climate Foundation
 • Türk Kızılayı
 • İslam Dünyası STK’ları Birliği
 • Habitat
 • TEKDER (Teknik Elemanlar Derneği)
 • İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri)
 • Islamic Council Of Victoria
 • İHH İnsani Yardım Vakfı
 • ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
 • SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi)
 • Vehbi Koç Vakfı
 • Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı
 • KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)
 • İstanbul Hepimizin
 • Khan Academy
 • Uluslararası Mülteci Hakları Derneği
 • TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı)
 • Türkiye Gençlik Vakfı
 • TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı)
 • Türkiye Diyanet Vakfı
 • Türkiye Maarif Vakfı
 • TURMEPA / DenizTemiz Derneği
 • TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı)
 • UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu)
 • UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
 • Impact Hub
 • MiReKoc
 • Vizyon Atölyesi
 • WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı)
 • World Resources Instıtute
 • Adım Adım
 • TACSO (Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi)
 • Genç Düşünce Enstitüsü
 • Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği
 • Hayata Destek İnsani Yardım Derneği
 • İELEV (İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı)
 • Pozitif Gelişim ve Değişim Derneği
 • TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
 • TOHUM (Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı)
 • T. Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı
 • YADA (Yaşama Dair Vakıf)

Zirve Onur Kurulu

 • Çiğdem KARAASLAN – AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili
 • Erol KAYA – AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili
 • Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ- Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Mehmet ÖZHASEKİ – Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kayseri Milletvekili
 • Mevlüt ÇAVUŞOĞLU – Dışişleri Bakanı
 • Ömer ÇELİK – Eski Avrupa Birliği Bakanı Başmüzakereci, AK Parti Grup Sözcüsü

Zirve Danışma Kurulu

 • Bilal ERDOĞAN – Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı
 • Av. Arzu AKALIN – TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Bahri ŞAHİN – Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Birol AKGÜN – Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
 • Halit BEKİROĞLU – ÖNDER Genel Başkanı
 • Av. Hamza AKBULUT – Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
 • İsmail Cenk Dilberoğlu – Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
 • İsmail EMANET- TÜGVA Yönetim Kurulu Başkanı
 • Kemal ÖZDEN – MH Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. M. Emin ARAT
 • Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN – Medeniyet Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Musa DUMAN – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü
 • Yusuf TÜLÜN – İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı
 • Osman Nuri KABAKTEPE – Kent Merkezi Derneği Başkanı

Zirve Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Hamza ATEŞ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Bilimleri
 • Doç. Dr. Abdullah DEMİR – Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
 • Ahmet ZEMBİLCİ – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri
 • Prof. Dr. Aynur CAN – Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler
 • Doç. Dr. Celile ÖKTEN – Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Cihan AKTAŞ – Mimar
 • Prof. Dr. Ebru ERDÖNMEZ – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Görgün TANER – İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdür
 • Dr. Hasan TAŞÇI – Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • İhsan AKTAŞ – GENAR Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Şirketi
 • Talha KÖS – Kentsel Tasarımcı
 • Prof. Dr. Mazhar BAĞLI – Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Melih GÜMÜŞ – Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
 • Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK – İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
 • Dr. M. Cemil ARSLAN – Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
 • Dr. Nurettin NEBATİ – Hazine ve Maliye Bakanı
 • Av. Özlem ZENGİN – Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı

Zirve Takvimi

20 Ekim 2017 Cuma

08:30 – 10:00

 • Kayıt
 • Açılış Seremonisi – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan B­inali YILDIRIM, Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

10:30 – 12:30

 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ
 • Avrupa B­irliği­ Bakanı ve Başmüzakereci­ Ömer ÇELIK
 • Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik GÖKSU
 • Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza ATEŞ
 • Açılış B­ildirisi (Çağrılı Konuşmacı)

14:00 – 15:30

 • Eş Zamanlı Oturumlar

15:45 – 17:15

 • Eş Zamanlı Oturumlar

21 Ekim 2017 Cumartesi

09:30 – 11:00

 • Eş Zamanlı Oturumlar

11:15 – 12:15

 • Eş Zamanlı Oturumlar

12:15 – 13:00

 • Çağrılı Konuşmacı

14:00 – 15:00

 • Eş Zamanlı Oturumlar

15:00 – 15:30

 • Çağrılı Konuşmacı

15:45 – 17:15

 • Eş Zamanlı Oturumlar

17:30 – 19:00

 • Eş Zamanlı Oturumlar

22 Ekim 2017 Pazar

09:30 – 11:00

 • Eş Zamanlı Oturumlar

11:15 – 12:30

 • Eş Zamanlı Oturumlar

12:30 – 13:00

 • Sonuç Bildirgesi­

13:00 – 17:30

 • İstanbul Turu

(Tar­ihi­ Yarımada, Öğle Yemeği­ ve Boğaz Gezisi­)

Diğer Etkinlikler