Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Eklenme tarihi 25 Mart 2021

Dönüşümün Öznesi Olarak Kent Merkezleri ve Doğal Çevre

AFET DÖNEMLERİNDE KENT MERKEZLERİNİN KULLANIMI; PANDEMİ VE KAMUSAL ALAN

 

     I. Oturum 10.30-12.00

Moderatör: Doç. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER

Elif Ceren TAY (Y. Mimar) Covid-19 Pandemisinin Kamusal Alan Algısı Üzerindeki Etkilerinin Kentsel Tasarım Kapsamında İncelenmesi

Seda ZAFER (Y. Mimar) Covid-19 Etkisinde Kamusal Alanlarda Taktiksel Dönüşümler

Ersan YILDIZ (Y. Mimar) Covid-19 Sürecinde Kamusal Mekân

 

     II. Oturum 12.15-13.15

Moderatör: Doç. Dr. Aynur ATMACA CAN

Setenay DEMİR (Y. Mimar) Kentsel Dayanıklılık Bağlamında Post-Pandemik Kamusal Mekânın Anlamsal Dönüşümü

Merve USKAN DEMİR (Y. Mimar) Pandemide Kamusal Alan

Kiraz ÇİFCİBAŞI DURNA (Y. Mimar) Pandemi Süreci ile Değişen Kamusal Açık Alan Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

 

     III. Soru-Cevap ve Tartışma

 

 

Şehirde pandemi ve kamusal alanı konuşacağımız panelimizi Zoom uygulaması üzerinden ONLINE takip edebilirsiniz.

 

Online Katılım Başvuru Formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo7ML0j_aspu-8sDvOgwYx5WqbI7_RE2jfbOs4ZNNUXIImrA/viewform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Etkinlikler