Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Bir Fasılseverin Fasıl Mûsıkîsi Üstüne Notları – Bülent Aksoy -H. Derman – Ş. İçli Faslı – 5 Nisan 2015