Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Sosyolojik Master Plan

Sosyolojik Master/Sosyal Plan Atölyesi

Amaç
Esenler için yapılması tasarlanan Sosyolojik Master/Sosyal Planın etüt çalışmalarını gerçekleştirmek bu atölyenin temel amacıdır. Bu atölyede, Esenler ve çevresinde yaşanan kentleşme süreçlerinin kentin bütünündeki gelişmelerle nasıl analiz edilebileceği araştırılarak bir Sosyolojik Master/Sosyal Plan hazırlama rehberi (kitap ya da risale/broşür niteliğinde) hazırlanacaktır.

Hedefler
Bu atölyeyle ulaşılmak istenen hedefler şunlardır:
• Sosyolojik Master/Sosyal Planın hazırlanma gerekçelerini ortaya koyarak Sosyolojik Master/Sosyal Planının ne olduğunu tanımlamak,
• Sosyolojik Master/Sosyal Planın ilkelerini ve yaklaşımını ortaya koymak,
• Sosyolojik Master/Sosyal Planın bileşenlerini/temalarını belirlemek,
• Sosyolojik Master/Sosyal Planın hazırlanmasında kullanılacak yöntem ve teknikleri tespit etmek,
• Sosyolojik Master/Sosyal Planı etkileme potansiyeli olan siyasal bağlamı ve bu bağlamın bileşenlerinianaliz etmek.

Önem ve Gerekçeler
Kentlerin fiziksel planlaması bütünsel bir şekilde yapılırken sosyal planlarının olmadığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin sosyal alanda yaptıkları çalışmaların birçoğu belirli bir vizyonu ve hedefi olmayan, yöntem ve teknikleri sınırlı, bütünsellikten uzaktır. Bu sebeple çok sayıda sosyal çalışma yapılsa da bunlardan istenen verim alınamamaktadır. Kentteki mevcut durumu, sorunları ve yeni eğilimleri tespit ederek bütünsel, sürekliliği ve iç tutarlılığı olan sosyal planlara ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Hedef Kitle
• Yerel yönetimlerdeki siyasetçiler,
• Yerel ve merkezi yönetimdeki bürokratlar ve teknokratlar,
• Alanda çalışan akademisyenler ve araştırmacılar,
• Sosyal çalışmalarla ilgilenen STK’lar,
• Şehirle ilgili çalışma yapan kamu kurumları, kuruluşlar ve STK’lar bu atölyenin hedef kitlesidir.