Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Şehir ve Şiddet

Atölye Başlığı

Şehir ve Şiddet

Atölye Yürütücüsü

Prof. Dr. Mazhar Bağlı

Atölye Ekibi

Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Doç. Dr. Aydın Aktay, Arş. Gör. Sümeyye Aydoğdu Kuzucu, Gazeteci Ahmet Tezcan, Esenler İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ömer Faruk Tunceroğlu, Ebubekir Sıddık Balcı

Atölye Ortakları

Esenler Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi

Özet

Şiddet, insanın temel dürtülerinden birisidir. İçgüdüsel olarak şiddetin varlığı, onun meşru bir eylem olduğu anlamına gelmez. İnsanoğlu, iki tür bir bilgi sahibidir: İyiliğin bilgisi ve kötülüğün bilgisi. Ama aynı zamanda insan, kötülüğü yapmama iradesine de sahiptir. Ancak insan iradesi yaşanan sosyalizasyon sürecinin etkisi ile manipüle olabilir ve şiddet kendisini farklılaştırarak yansıtabilir. Günümüz dünyasını en çok meşgul eden temel konulardan birisi olan şiddeti doğuran ve kışkırtan ortamlar görece daha sistematik olan alanlar olduğunu görmekteyiz. Hukuk sistemi güçlü olan toplumlarda beklenenin aksine şiddetin seyrinin değişmemesi insanlık adına endişe verici bir gidişata işaret etmektedir. Adaletli bir hukuk sisteminin olmadığı bir atmosferde giderek şiddetin derinleştiği ve özellikle de dezavantajlı konumda olanları daha çok etkilediği görülmektedir. Şiddeti önleme çalışmalarında en bilindik yol cezai yaptırımların ağırlaştırılması olarak gösterilmektedir. Oysa buna karşın bireyin sosyalizasyon sürecindeki ajanlara yönelik çalışmaların da şiddeti önlemede etkin bir rol oynadıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

esenler, şehir, sosyal ve kültürel politikalar

Esenler Belediyesi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi ve Şehircilik İle Olan İrtibatı

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, Şehir, şehirleşme, kentsel dönüşüm, mimari ve şehir ile insan arasındaki tüm illiyet rabıtalarını konu edinen bir araştırma ve düşünce kurumudur. Günümüz dünyasında kentlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar bu kurumun en önemli çalışma konularından birisini teşkil etmektedir. Modernleşmenin pozitif yönlerine dair takdirleri bir kenara bıraktığımızda ciddi bir negatif yüzüyle karşılaştığımız gerçeğinden hareketle bahse konu açmazların başında da şiddet gelmektedir. Kontrolsüz bir şekilde büyüyen şiddet sarmalının giderek pek çok alanda, özellikle de bazı kentsel mekânlarda kök salmaya başladığına şahit olmaktayız. Bu gidişatın yönünü, etkisini ve sonuçlarını değiştirmek için de yine aynı kentsel mekânlarda bireye / insana yönelik özel sosyalizasyon çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini gösteren akademik çalışmalar mevcuttur. Bu bağlamda, yeni kentsel mekânlarda şiddetin önlenmesinde Esenler Belediyesi’nin yürütmüş olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerinin etkisini araştırmayı amaçlayan bu atölye esas olarak belediye hizmetlerini doğrudan konu alan bir çalışma alanına sahiptir.

Özgün Değer

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki her gün insanın tahammül sınırlarını aşan şiddet haberleri ile sarsılan zihnimizin selameti için bir adım atmak gerekir. Konuyu araştırmak ve çözüm yollarını bulmak için bir gayretin içinde olmak gerekir. Ki bu çalışma esas itibarı ile şiddeti fıtri bir dürtü olarak gören ve onu erdem ve irade ile kontrol edebilmeyi insana öğretebileceğini varsayan bir tezden hareketle yapılmaktadır. Oysa günümüzdeki yaygın bakış ise şiddetin sonradan öğrenilen “kötü” bir davranış olduğu şeklindedir.

Amaç ve Hedefler

Bu atölyenin asıl amacı, yeni kentsel mekânlarda karşılaşılan şiddetin önlenmesinde Esenler Belediyesi’nin yürütmüş olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisini çalışmaktır. Esenler Belediyesi sınırlarında yaşayan vatandaşlara sunulan çeşitli hizmetlerin; verilen eğitimin, yürütülen kültürel faaliyetlerin ve sosyal etkinliklerin içerikleri, takvimleri ve yürütücüleri üzerinden yapılacak olan çalışma bahse konu politikaların çıktılarını görmeyi hedeflemiş bulunmaktadır.

Uygulama Faaliyetleri

Atölye çalışması iki temel sacayak üzerinden yürütülecektir. Birincisi şiddetin varlığı ve kontrol edilebilirliğine ilişkin teorik çalışmalar diğeri de Esenler Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetlerin şiddet bağlamında değerlendirilip analiz edilmesidir. İşin teorik çerçevesi ve tartışmalar yürütücü tarafından hazırlanacak, diğeri ise araştırmacılarla birlikte yürütülecektir.

İş Paketi

Nisan ayında değerlendirme toplantısı.

Haziran ayında Esenler Belediyesi’nde saha çalışması.

Yer ve Zaman

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Katılımcılar

Proje Ekibi

Harcama Kalemi

Ulaşım ve Konaklama, Telif ve Harcırah

B Planı

Atölye çalışmasına ilişkin herhangi bir engel öngörülmediği için bir B planına ihtiyaç yoktur.