Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Sanat ve Düşünce

Atölye Başlığı

Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Sanat ve Düşünce Atölyesi

Atölye Yürütücüsü

Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Atölye Ekibi 

Ali CANÇELİK, Aynur ATMACA CAN, Ebru Burcu YILMAZ, Ertuğrul İsmail ÖKTEN, Hanife DÖNMEZ, Hasan TAŞÇI, Mahmut DOĞAN, Muhammed ALTINTAŞ, Murat ACAR, Mustafa YELEK, Sümeyye KUŞAKÇI, Şevket Ercan KIZILAY, Yasemin BOZKURT ÖZYALÇIN, Cihan DİNAR

Özet

Düşünce ve Sanat atölyemizin devamı olan Sanat ve Düşünce atölyeleri yeni katılımcıların dâhil edilmesiyle sanat kavramının Batı ve İslâm medeniyet tasavvurları açısından çok boyutlu olarak incelenmesi ve bu doğrultuda katılımcıların estetik ve sanatsal bakış açılarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Prof. Dr. Sadettin Ökten’in atölye yürütücülüğünde, 15 günde bir Pazartesi günleri online veya yüz yüze ders yapılacaktır. Proje katılımcılarının da sunum yapacakları ders formatı hazırlanmıştır. Her dersin sunum ve konuşmaları metne dökülerek, proje sonunda bir kitap olarak basımı gerçekleştirilecektir. En az bir teknik gezi düzenlenecektir.

Anahtar Kelimeler

Sanat, düşünce, medeniyet, kültür, estetik.

Amaç ve Hedefler

Atölye katılımcılarına “Şehir nedir?” ve “Şehirli kimdir?” sorusuna cevap oluşturacak bir birikim sunmaktadır. Bunu yaparken temel kavramlar ve meselelerden hareketle geniş bir yelpaze çizmektedir. Doğu ve Batı sanatları, Osmanlı ve Cumhuriyet şiiri; sanatkârların biyografileri ve hayata bakış açıları sunulmakta ve bütüncül bir bakış açısı elde edilmesi sağlanmaktadır.

Projenin amaçlarından biri de katılımcılara kalb-i selim, akl-ı selim ve zevk-i selim vasıflarını hatırlatmak ve kazandırmaktır. Bu amaç, Türklerin ilim, sanat ve siyasette zirve noktayı yakaladıkları Osmanlı Dönemi’ne dâir yapılan değerlendirmelerle sağlanmaktadır. Bu değerlendirmeler katılımcılarda; “Ne idik, ne olduk ve ne olabiliriz?” sorusunu ve arayışını sağlayacaktır. “Ne idik?” sorusu esasların teşhis ve idrakine; “Ne olduk?” sorusu hastalıkların teşhis ve idrakine; “Ne olabiliriz?” sorusu ise tekrar kendi esaslarımızla irtibatlı şekilde zamanın şartlarına mutabık, hayata uygulanabilir değerler ve biçimlerin teşhis, idrak ve icrasına yöneltecektir.

Bu minvalde atölyenin amacı; kültürel sosyal sermayeyi artırmak, kültürel mirasımıza uygun bir sosyokültürel yapıyı desteklemektir.

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi ve şehircilik ile olan irtibatı

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin şehre dair yaptığı akademik çalışmalar, ulusal ve uluslararası projelerin kurgulanmasında, şehre dair sorunlara çözüm önerileri geliştirmesinde, toplumun kendi medeniyet tasavvuru üzerinden sorunlara bir bakış açısı geliştirmesi çok önemlidir.

Bu atölye çalışması soncunda, kendi medeniyet tasavvurumuzu merkeze alan ama aynı zamanda, dünya medeniyetlerini de anlayıp, bunları yorumlayabilen, şehrin ve toplumsal yaşamın getirdiği sorunları bu bakış açısı ve getirilen bu yorumlarla çözebilen bireylerin yetiştirilmesi, ülkemiz şehirciliğine önemli bir katkı sunacaktır.

Özgün Değer

Prof. Dr. Sadettin Ökten’in sahip olduğu bilgi birikiminin önemli ve farklı kurumlardan, farklı vazifelerdeki kişileri bir araya getirerek, sistematik bir ders şekline getirilmesi ve devamlılığın sağlanması, atölyenin özgün değeridir. Ele alınan konular, bütüncül şekilde sanat, kültür ve medeniyet çerçevesinde ele alındığı için ilmî disiplinlerin kendi içinde ele aldıkları ve teknik boyutu aşamayan; günümüzün sorunlarına çözüm sunamayan bakış açısından farklıdır ve özgünlüğünü burada da göstermektedir.

Uygulama Faaliyetleri

  1. Sanat ve Düşünce Dersi
  2. Yapılan Derslerin Metin Hâline Getirilmesi
  3. Kitap Çalışması

İş Paketi

01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında on beş günde bir Pazartesi günleri atölye toplantıları düzenlenmektedir.

Yer ve Zaman

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi – ZOOM

B Planı

Atölye çalışmasına ilişkin herhangi bir engel öngörülmediği için bir B planına ihtiyaç yoktur.