Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Modernite ve Mimari

Modernizm için önemli olan zamanın, mekan dışında toplumları nereye yönlendireceğidir. Modernite özü itibariyle toplumların içerdiği farklılıkları aynılaştırıp tüm toplumu tek bir ana hatta biçimlendirme noktasından hareket eder. Bu yukarıdan aşağıya planlama anlayışı bütün dünyayı baskıcı bir sosyo – mekansal kentleşmeye götürmektedir. Bunun doğal sonucu olarak farklılıkları görmezlikten gelen anlayış günümüzün kent mekanlarını ortaya çıkarmaktadır.

2012 yılında Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında bu gibi sorunlara çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bu atölyenin çıktıları Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından çıkarılan Modernite ve Mimari kitabında yer almaktadır.