Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Küresel Kent Diplomasisi

Günümüzde şehirlerin küresel düzeydeki etki alanları giderek genişlemekte ve hemşehrileri için hizmet ve çözüm üreten şehirler, küresel düzeyde barış, birlikte yaşama ve iyi uygulamalar konusunda da önemli aktörler haline gelmektedir. Bu bağlamda yerel diplomasinin ulusal diplomasinin yanında bir araç olarak kullanılma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca yerel diplomasi zaman zaman ulusal diplomasiye başvurulamadığı durumlarda da bir araç olarak kullanılabilir. Öte yandan, hem tarihi zorunluluklar sebebiyle ilişkide olduğumuz yerler ve gönül coğrafyamız hem de Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya dek ilişkide bulunduğumuz ülkelerle iletişim ve iş birliği geliştirilmesi açısından yerel diplomasi büyük önem teşkil etmektedir.

Belediyeler mahalli düzeyde hizmet üreten kuruluşlar olmalarına rağmen küresel düzeyde paydaşlarla ilişki geliştirilmesinde de önemli birer aktördür. Ayrıca yerel yönetimlerin ulusal düzeyde önem taşıyan meselelerin yurt dışına aktarılması sürecinde de öncü rol oynama potansiyeli bulunmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimler ve kentler arasında yerel düzeyde iş birlikleri geliştirilerek toplumsal faydanın artırılması büyük önem arz etmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, yerel diplomasi pratikleri kriz anlarında bir çıkış yolu sağlanmasına yardımcı olarak en başta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerle yaşadığımız problemler dikkate alındığında, önemli bir araç olan yerel diplomasinin bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın problemlerinin çözümünde etkili bir biçimde kullanılamadığı görülmektedir.

Hedefler

Farklı deneyimlerin dikkate alınması ve Türkiye’nin farklı aktörlerinin bir araya getirilmesiyle ortak bir “yerel diplomasi stratejisi” oluşturulması hedeflenmektedir.

  1. Siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi,
  2. Turizm potansiyelinin değerlendirilerek kentsel kalkınmaya araç olması,
  3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaştırılması,
  4. Karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi,
  5. Doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’de teşvik edilmesi,
  6. Yerel yönetim tecrübesinin paylaşılması.

Önem ve Gerekçeler

Hemşehrileri için hizmet ve çözüm üreten şehirler, küresel düzeyde barış, birlikte yaşama ve iyi uygulamalar konusunda da önemli aktörlerdir. Kültürel ve ekonomik anlamda stratejik işbirliklerinin de yardımıyla ülke tanıtımına katkıda bulunulması ve şehirlerimizin cazibe merkezleri haline getirilerek markalaşması yerel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle yerel diplomasinin kültürel etkisinin yanı sıra finansal bir araç haline gelmesi de mümkündür. Bu minvalde kriz dönemlerinde de yerel diplomasi aracılığıyla şehirler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Hedef Kitle

Yerel yönetimler, diplomasi alanında faaliyet gösteren merkezi yönetim kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası paydaşlar, akademisyenler, araştırmacılar ve şehrin diğer aktörleri.

Yöntem ve Uygulama Adımları

Öncelikle ulusal ve yerel düzeyde şehrin paydaşları ile toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilerek yerel diplomasi alanındaki ihtiyaç ve talepler tespit edilecektir. Pratikte yerel yönetim temsilcilerinin, teoride ise akademisyen ve uzmanların katkılarıyla etkili bir yerel diplomasi pratiği kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunulacaktır. Bu çalışmaları takiben yerel yönetimlerin uluslararası ilişkiler bağlamında ortak bir iletişim ve faaliyet politikası yürütmesi amacıyla ulusal çapta bir “yerel diplomasi strateji belgesi” ve buna uygun hedef ve faaliyet planı yönergesi/mevzuatı oluşturulacaktır.

Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Kamuya açık sunumlar ve toplantılar yapılarak çıktıları yayın haline dönüştürülecek ve ortaya çıkan rapor yerel yönetimler ile ilgili bakanlık ve paydaşlara iletilecektir.