Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Konut ve Barınma

Barınma ihtiyacı ve bu ihtiyacın doğrultusunda oluşan mekân kavramı, doğada yaşama çabası sonucunda ortaya çıkmıştır. Barınma kavramını karşılayan konut ve konut tasarımı, insanın tarihsel gelişimi ile örtüşmekte ve mimarlık kavramını da içerisine alarak günümüze kadar gelmektedir.

Bu kavramların mekânsal olarak biçimlenmesi insanın fiziksel, sosyal ve ekonomik tüm nitelikleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nitelikler de insana ait bir özellik olan kültür kavramının temel belirleyicileridir. İnsandan söz edilen her yerde kültür vardır. Kültür bilgi, birikim, deneyim, eğitim gibi, kimi biyolojik kimi sosyal, tamamıyla insana ait alt kavramlarla açıklanabilmektedir (Gür, 2000; Rapoport, 1977, Asasoğlu A. 2013). Barınma ihtiyacı kültürün de etkisi ile şekillenmekte, konut ve konut tasarımı tüm bu bağlamlar sonucunda farklılaşarak ortaya çıkmaktadır.

Hedefler

Konut ve barınma kavramlarının ülke değerleri ve gereksinimleri doğrultusunda sosyoloji, konut mimarlığı, sürdürülebilirlik vb. kavramları ışığında ele ele alınması ve tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

Önem ve Gerekçeler

Günümüzde de gündemde olan konut üretiminin yaşanabilir çevreler oluşturması açısından konut yapılanmasının tartışmaya açılması.

Hedef Kitle

Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, kent yöneticileri ve konut yapılanmasında yer alacak tüm aktörler.

Yöntem ve Uygulama Adımları

Atölye çalışmasında 4 ana başlık altında ele alınacak konular kapsamında, konusunda uzmanlaşmış, farklı disiplinlerden gelen davetli konuşmacılarla düzenlenecek olan bir konferans ile sunumların tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

Bu başlıklar sırası ile şu şekildedir:

  1. Mekân Sosyolojisi,
  2. Güncel Konut Mimarlığı,
  3. Kentsel Dönüşüm ve Konut,
  4. Gayrimenkul ve Konut Yatırımları.

Konuları ilgililere açık olarak tartışmaya açılacaktır.

Konferansın ardından panel formunda bilgi paylaşımı ve tartışma süreci yer alacaktır. Taslak toplantılar, konferans, inceleme gezisi, derleme kitap basımı ve kitap tanıtım semineri ile atölye tamamlanacaktır.

Çalışma kapsamında bir teknik gezi önerilmektedir.

Öneri alanları şu şekildedir:

1- Hamburg

Hafencity, kentin merkezinin kaymasına sebep olan bir dönüşüm faaliyeti.

https://www.hafencity.com/en/home.html

2- Kopenhag

Kopenhag’da bulunan Orestad, bir süredir oluşturulan bir kent parçası. Birçok örneğin olduğu bilinen bir bölgedir. Danimarka mimarlığında bir de Aarhus ön plandadır. Aarhus’ta da çok sayıda konut ve yeni yapı bulunmaktadır.

3- Zürih

Zürih’te birkaç yeni bölgenin dışında üzerinde çalışılan önemli alanlardan biri Glatt bölgesi.

Son dönemde gelişenlerden biri Neu-Oerlikon bölgesidir. Oerlikon aslında kentteki göçmenlerin de yoğun yaşadığı merkez-çeper alanlarından biridir. Neu-Oerlikon da hemen bu bölgenin devamında ele alınan alanlardandır.

Zürih’teki bu gelişme alanları için yerel mimarlardan (birçoğu aslında meşhur worldwide ofisler) oluşan Group Krokodil adında bir ekibin yaptığı çalışmalar da bulunuyor.

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/G/bo16946230.html 

Katılımcılar

Kişiler Alanlar Başlıklar
Doç. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer Yürütücü
Prof. Dr. Tülin Görgülü Yürütücü
Prof. Dr. Mazhar Bağlı Yürütücü
Doç. Dr. Murat Şentürk Yürütücü