Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Kentleşme ve Sosyal Politikalar

Kentleşme ve Sosyal Politikalar atölyesi; en temelde kentleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan sorunları ele alarak yerel ve merkezi yönetimin uygulayabileceği çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda dünyada uygulanmaya devam eden refah devleti uygulamaları ve sosyal politika pratikleri atölye çalışmasının temel referans noktasını oluşturmaktadır. Özellikle küresel planda icra edilen sosyal politika uygulamaları ile Türkiye’de ve Esenler Belediyesi örnekliğinde hayata geçirilen ya da keşfedilen sosyal politika uygulamaları da çalışmanın önemli bir boyutuna karşılık gelmektedir.

Bu bağlamda 6 akademisyen, meseleyi farklı yönleriyle ele almaktadırlar:

Dr. Harun Ceylan Esenler’de Yaşlılık ve Yaşlılık Uygulamaları’nı; Dr. İskender Gümüş Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Politikada Yerelleşme konusunu Dr. Mehmet Fatih Aysan Sosyal Politikada Yeni Eğilimler’i, Mehmet Fatih Güloğlu Esenler Toplumsal İletişim Merkezi Başvurularının Analizi’ni, Dr. Murat Şentürk Konut ve Sosyal Politika meselesini ve Dr. Ömer Miraç Yaman Genç Suçluluğu ve Üretilen Sosyal Politikalar’ı merkeze alarak atölyeye katkılarını sunacaklardır.

Atölye çalışmasının kitaplaşmış hali ile de hem belediyecilik ve yerel yönetim uygulamalarına hem de sosyal politika alanının yazınsal birikimine katkı sağlanması amaç edinilmektedir.