Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Kent Yönetimi ve Bütüncül Yaklaşım

Kentler tarih boyunca, içinde oluştukları toplumların tüm yapılarını yansıttığı için toplumun aynaları olmuşlardır. Kent üzerine düşünmek ve tasarlamak aslında kentleri yaratan toplumsal yapıları düşünmek ve tasarlamaktır. Çağımızda kent etik ve sosyo- ekonomik bir topluluktur. Bu yapılanma yönetimleri hizmet sağlamak önceliğine getirmektedir.

Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi; kenti, binalar bütünü olarak değil, kamu yararı ve toplum ihtiyaçlarını yeniden tanımlayıp yaşanabilir kent mekânının oluşturulacağı bir alan olarak tanımlamaktadır. Yaşam alanlarının oluşturulması, şehrin gelişiminde her aşamaya toplumun bütününü katarak, farklı bakış açılarını özgür demokratik ortamda tartışıp, yerel ölçekli sorunların yanında ulusal ve küresel sorunların göz önünde bulundurulduğu alternatif stratejiler geliştirilmesi ile mümkündür. Bu noktada, doğal ve tarihi değerlerin korunması ana ilkesinden yola çıkarak, mekânsal planlama hedeflerinin toplumsal yapıyla birleştiği, farklı disiplinlerin kendi alanlarında söz sahibi olduğu, kent konusundaki yüzlerce yıllık bilginin amaçlar doğrultusunda organize edileceği bir planlama süreci hedeflenmektedir.