Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Kent Estetiği

İnsanoğlunun yaşayan tarihi kent, bir topluluğun içinde barındırdığı toplumsal, siyasal, kültürel, ruhsal zenginliğinin en önemli göstergesidir. Kent estetiği, ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik yoldan üretilmesi, biçimlendirilmesi, dönüştürülmesi ve estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar.

Çevreye, doğaya, kültürüne dolayısıyla kendisine yabancılaşan insanın dönüştürülmesi özündeki estetik algı ile kurulan duygudaşlık ile mümkündür. Müziği duymayabilir, şiiri okumayabilir, resme bakmayabilirsiniz. Ancak şu anda olduğu gibi kente bakarsınız, duyarsınız, dokunursunuz, hissedersiniz yani içinde yaşarsınız. Kentler şiirler, destanlar, resimler, romanlar üretir. Ama aynı zamanda kendileri yaşayan şiirler, resimler, destanlar, romanlardır. Kent estetiği insanın sosyal ve ruhsal yaşamına yani insana birebir etki eden bir olgudur. Kenti kent yapan önemli iki faktör zaman içinde geriye doğru giderek köklerimizi hissetmek ve buradan ileriye doğru uzanmaktır. İnsan geçmişle bağ kurarken de kendisini çağına ait olarak hissetme ihtiyacı içindedir.

Kent değişimleri yaşatmalı ve günümüz algısının çağdaş sanat ve mimari yoluyla kentliyle karşılaşmasını sağlamalıdır. Erkek, kadın, çocuk, kentli, engelli, yabancı, yaşlı, genç herkese açık bir kültür alanı olan kent estetiği, tepeden bakılan bir nesne değil gündelik hayatın doğallığı içerisinde insanları geleceğe yönlendirecek ve moral duygularını güçlendirecek bir yaşam alanıdır. Bu yaklaşımlarla, kent estetiği atölye çalışmasının amacı öncelikle kent estetiği kavramının ve bu kavramı çevreleyen kuramsal yaklaşımların açıklığa kavuşturulması ve konunun Esenler özelinde tartışılmasını sağlamaktır. Tematik tartışmaların okuma listeleri ile zenginleştirilmesi ve okuma programı sonrası kent estetiğinin ölçütlerinin belirlenmesi, Esenler’de kent estetiğinin kurulumunun nasılı ve olanaklılığı üzerinde çalışılacaktır. Çalışma sürecinde elde edilen estetik duygu ve düşüncenin geliştirilmesi bilgisi ve deneyimi, Esenler kentsel pratiği ile buluşturularak, estetik duyarlılığın uyandırılması ve arttırılması hedeflenmektedir.