Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

İnsan ve Mekan

“Kentin ve iskân ettigimiz mekânın biçimi bizim kozmosla kurduğumuz ilişkiyi de belirler. En basit haliyle kim olduğumuza bu varlık içinde nasıl bir yer edindiğimize dair soruya bulunan cevap etkilenir. Bu son husus, hayata anlam verme çabamızla da ilişkilidir.”

Turgut Cansever Günümüz okumalarından antik metinlere kadar değişmeyen bir insanlık sorusu: “Yerim – yurdum neresi ?”

Memleketinden hiç çıkmamış bir ozanın bile sorusudur bu. Bunca küresel etki, sınırlı kaynaklar ve insanın varoluş soruları içinde yer alan ve zaman – mekân içerisinde sonsuz bir değişiklik arz eden kentte “insan ve mekân” ikilisi yerel yönetimler için de en zorlu konulardan birisidir. İnsan çevresiyle iletişiminde, edilgen bir izleyici değil deneyimleyici ve aktif bir halde katılımda bulunan özne durumundadır. Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, insanı aynı zamanda kültürü oluşturan bir varlık olarak tanımlar. Kent kurmayı, topluluk halinde organize olarak yaşamayı seçen insan, kalabalığından ve binalarından şikâyet ettiği kenti, binlerce yıllık süreçte yeni nitelikler, erekler, algısal derinlikler kazanacağı bir yapı olarak görmüş ve tarihin her döneminde kentte yaşamayı tercih etmiştir.

Esenler Belediyesi, gürültü kirliliği, temizlik, yeşil kent gibi insan mutluluğu için tespit edilmiş standart çalışmaların yanı sıra; halkın, kentle kültürel bağını güçlendirerek, düşünsel ve algısal olarak beslendiğini, geliştiğini hissettirecek etkinlikler organize etmeyi hedeflemektedir. İnsanın, gündelik yasam pratikleri içerisinde edebiyat, heykel, resim, şiir, müzik sanatlarıyla doğal süreçte buluşmasına yönelik etkinliklerle, doğaya, sanata ve dolayısıyla kendi özüne yönelik kültürel paylaşımlara olan ihtiyacına farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.