Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Göç ve Kentleşme

“Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.”

Senega sürekli bir devinim halindeki insanın, iki yerleşim yeri arasındaki hareketi olarak tanımlanan göç, Sanayi İhtilali ile kentlerin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Sanayileşme sürecini kısa bir sürede tamamlamak isteyen toplumların, tarımdan koparak göçtükleri şehirler hazırlıksız yakalanmış ve gelenleri dönüştürme çabası içindeyken kendileri mekânsal bir dönüşüme uğramışlardır. Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi göçün yükünün altında kalan ve bozulmaya başlayan kentsel mekânı ve ortadan kalkmaya başlayan şehirlilik olgusunu yeniden canlandırmak için çalışacaktır.