Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Dönüşümün Öznesi Olarak Kent Merkezleri ve Doğal Çevre

AFET DÖNEMLERİNDE KENT MERKEZLERİNİN KULLANIMI; PANDEMİ VE KAMUSAL ALAN

     I. Oturum 10.30 – 12.00

Moderatör: Doç. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER

Elif Ceren TAY (Y. Mimar) – Covid-19 Pandemisinin Kamusal Alan Algısı Üzerindeki Etkilerinin Kentsel Tasarım Kapsamında İncelenmesi

Seda ZAFER (Y. Mimar) – Covid-19 Etkisinde Kamusal Alanlarda Taktiksel Dönüşümler

Ersan YILDIZ (Y. Mimar) – Covid-19 Sürecinde Kamusal Mekân

     II. Oturum 12.15 – 13.15

Moderatör: Doç. Dr. Aynur ATMACA CAN

Setenay DEMİR (Y. Mimar) Kentsel Dayanıklılık Bağlamında Post-Pandemik Kamusal Mekânın Anlamsal Dönüşümü

Arş. Gör. Merve USKAN DEMİR (Y. Mimar) Pandemide Kamusal Alan

Kiraz ÇİFTÇİBAŞI DURNA (Y. Mimar) Pandemi Süreci ile Değişen Kamusal Açık Alan Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

     III. Soru-Cevap ve Tartışma