Proje kapsamında 8.3 Milyon TL ile yaklaşık 550 tekstil atölyesini iyileştirmesi için destek verilecektir.

ESTEKS

Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi

ESTEKS, Esenler’de faaliyet gösteren ve Esenler ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturan tekstil atölyelerini hem ekonomik hem de sosyal açıdan iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerine ulaşmak için ise aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

2015 – 2018 yılları arasında Esenler Şehir Düşünce Merkezi tarafından projelendirilmiş ve 2018 yılı Ağustos ayında İstanbul Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güdümlü proje desteği kapsamında 8.3 Milyon TL bütçe ile desteklenmiştir.

ESTEKS Projesi ile Esenler ilçesi başta olmak üzere bölgemizde;

    • Sektörel rekabetçiliği artırmak
    • Dağınık yapının getirdiği verimsizlikleri ortadan kaldırmak için sektör özelinde işbirlikleri oluşturmak
    • Nitelikli çalışma ortamları oluştururken nitelikli iş gücü bileşenleri geliştirmek suretiyle sosyal refahı arttırmak
    • Nitelikli iş gücünü atölyelerde tutabilmek için gerekli iyileştirmeleri yapmak, meslek içi eğitim programları oluşturmak ve uygulamak
  • Sektörün kârlılığının artmasına, çalışanların refahının yükselmesine ve işyeri aidiyetinin güçlenmesine katkı sunarak sosyal gelişime katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Atölyelerin Desteklenmesi

Esenler’de bulunan yaklaşık 3500 tekstil atölyesinden 550 tanesinin iyileştirilmesi için destek sağlanacaktır. Bu destekler; eğitim desteği, fiziki iyileştirme desteği ve pazar geliştirme desteği şeklinde olacaktır. Atölyelere sağlanacak eğitim desteği ile hem atölye sahibine yönelik hem de çalışanlara yönelik eğitimler planlamıştır. Bunlar içinde çalışanların mesleki eğitimleri, iş ahlâkı, sertifikalandırma, tasarımcı eğitimi, modelistlik gibi eğitimler olacaktır. Atölye sahipleri içinse dış ticaret, e-ticaret, ihracat gibi konularda çeşitli eğitimler verilecektir.

Eğitim desteğinin yanı sıra atölyelerin fiziki şartlarının iyileştirilerek çalışanların daha rahat ve verimli çalışabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için de destek verilmektedir. Bu kapsamda atölyelerin ihtiyacına bağlı olarak wc, mescid, yemekhane, havalandırma gibi konularda tadilat, tamirat ve yapım çalışmaları proje kapsamında gerçekleştirilecektir. Son olarak atölyelerin pazar olarak desteklenmesi sağlanacaktır. Bunun için küçük atölyeler iyileşen fiziki şartlar sonunda daha büyük firmalardan iş alabilir konuma geçecek, ihracat yapmaları desteklenecek, denetim süreçlerinde danışmanlık sağlanacak ve fuarlara katılımlar desteklenecektir.

Ayrıca ekonomik olarak atölyelerin desteklenmesine yönelik var olan devlet teşviklerine ulaşma, haberdar olma ve faydalanma konularında danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.

Uygulama ve Geliştirme Merkezi

Tekstil Uygulama ve Geliştirme Merkezi ile atölyelere eğitim ve pazar desteklerinin verilmesinin yanı sıra atölyelerin seslerini duyurabilecekleri, yaşadıkları sıkıntılara veya aşmak istedikleri problemlere çözüm arayacakları bir merkez olacaktır. Atölyelere sağlanacak destekler bu merkez üzerinden koordine edilecektir.

Proje kapsamında işbirliği yapmayı kabul eden atölyeler ile kümelenme portalı üzerinden bir işbirliği zinciri oluşturulacaktır. Bu sayede aracıların azalması sağlanarak kâr oranlarının yükselmesi ve atölyecilerin kârlılıklarının artırılması planlanmaktadır.

Benzer Projeler