Sosyal Medya Okuryazarlığı

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı, Bir süreç olarak eğitim yönetilirken döneme, kişiye ve kullanılan eğitim materyallerine göre anlam kazanmaktadır. Eğitimin amacı ve işlevi birçok faktörden etkilenerek yerine getirilmektedir.
Eğitim çocukluktan itibaren başlayan ve insanın ölümüne değin geçen yaşam sürecinin her aşamasına hakim olan bir öğedir. Ailede başlayan eğitim daha sonra okullar aracılığıyla profesyonelleşerek kişiye yaşamında bir yol ve karakter haritası çizmesini sağlamaktadır.

Diğer Eğitimler