Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarda, her türlü inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma yapmak, Belediye Başkanlığınca verilen Teftiş Hizmetleri ile ilgili diğer işlemleri yapmak müdürlüğün görevleri arasındadır.

Belediye bünyesindeki birimler ile bağlı kuruluşlarda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda, genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmekle sorumludur.

Müdürlük Nerede?

Adres: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8

Telefon: 444 0073