Kültür Sanat

Tezhip

Kelime manası ‘Altınlamak’ olan tezhip, klasik sanatların bir dalı olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

İslamiyet’in kabulü ile gelişim gösteren tezhip sanatı, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, hat levhalarının, murakkaların, binlerce nadide yazma eserlerin sayfa kenarlarında ve mimaride kullanılmıştır.

Tezhip çalışmaları, usta – çırak ilişkisi içinde devam ederken bu sanatı icra eden erkek sanatkârlara ‘Müzehhip’, kadın sanatkârlara ise ‘Müzehhibe’ denilmektedir.

Kursumuzda, zengin geometri süsleme örnekleriyle, teknik çizim ve tezhip sanatının incelikleri öğretilmektedir.

Diğer Kurslar