Kültür Sanat

Tasavvuf Müziği Korosu

Esenler Belediyesi Sanat Evi

Tasavvuf Müziği Korosu

Türk tasavvuf musikisi koro eğitimi, eserlerin koro içinde temel seviyede, genel müzik teknik ve teorilerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitimlerden oluşur.

Türk Tasavvuf Musikisi Korosu eğitiminde müziğin temel öğeleri, ilahi, durak, nefes, mersiye, temcit, tevşih, kaside, naat gibi tasavvuf musiki formları, uygulamalı olarak icra edilmektedir

Diğer Kurslar