Kültür Sanat

Kaligrafi

Hayatımızın vazgeçilmez  bir parçasıdır yazı. Tarih boyunca başta iletişim olmak üzere birçok alanda kullanılmıştır. Yazı malzemelerinin ve  yazıya ihtiyaç duyulan alanların artması, kutsal metinlerin yazımı, kitap yazımı ve çoğaltılması gibi  ihtiyaçlar tarih boyunca yazının da çeşitlenmesini sağlamış farklı medeniyetlerin  elinde farklı formlara bürünerek sanatsal yazı türleri de gelişmiştir. Zamanla kalıplaşmış olan bu yazı türlerinin belirli form ve ölçüleri vardır.  İşte kaligrafi de belirli ölçüler ve kurallar dahilinde güzel yazı yazma sanatıdır. Kaligrafik yazı yazabilmenin en kolay yolu doğru eğitimdir. Aksi halde kişinin kendi kendine kuralsızca yapacağı çalışmaların iyi bir neticesi olmayacaktır.

Diğer Kurslar