Kültür Sanat

Kâğıt Rölyef

Rölyef Fransızca bir kelimedir. Yüzey üzerine yapılan yükselme ya da çökertmelere rölyef (kabartma) denir. Genellikle tarihi yapıların veya insan figürlerinin, modele uygun çalışmaların yardımcı malzemeler ile perspektife uygun olarak tabloya boyut vererek yerleştirilmesi anlamına gelir. Kağıt rölyefte hazır kartpostal veya fotokopisi mevcut resimlerin tek tek kesilerek görünümüne uygun olarak üst üste konulmasıyla tablolar elde edilir.

Diğer Kurslar