Kültür Sanat

Semiha Ayverdi

Kubbealtı Neşriyat

Milli Kültür Mes’eleleri ve Maarif Davamız

Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlayan Türk milleti insana değer verdiği müddetçe büyük millet şuurunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görene ve gelenekleri, kapanın elinde kalıp yağmalanmadı… Harsı, haysiyeti, vakarı zedelenmedi.

İkbalimiz ve istikbalimiz adına, çocukluğu tarihi ve mukaddesatı ile bir sistem dahilinde yüz yüze getirmek gerekir. Şu bir gerçektir ki dünü unutan bugünü de bilmez. Hele istikbal için ümit beslemesi pek abestir.

Seçilen Diğer Kitaplar