Asker Yardımı

ASKER MAAŞI İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Askerin ikametgâhı
2- Askerin nüfus cüzdan sûreti
3- Varsa çocuğunun nüfus cüzdan sûreti
4- Eşinin ikametgahı
5- Eşinin nüfus cüzdan sûreti
6- Beş adet zarf
7- Beş adet posta pulu
8- Dilekçe (Asker aylığı bağlanması için)
9- Yarım kapaklı dosya

Not : 45 Gün doldurmadan müracaat kabul edilmez.
Asker evli ise eşi, bekâr ise babası müracaat edebilir.