Öneri ve Talep Formu

Proje kapsamında 2.400 işletmemizin hijyen standartlarını yükselttik.

ESHİP (Esenler Hijyen Projesi)

Halkımızın Sağlığı Önce Gelir!

Esenler halkının daha temiz ve güvenli şartlarda gıda tüketmesini, sağlıklı şartlarda kişisel bakım hizmetlerinden faydalanmasını, sağlıklı ve kaliteli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla yürütmekte olduğumuz “Esenler Hijyen Projesi” ile iş yerlerinin hijyen, sağlık ve kalite şartlarını artırmayı hedefliyoruz.

Esenler halkına hizmet veren tüm şirketlerin bulundukları hijyen şartlarının iyileştirilmesini, daha temiz, güvenilir yerler haline gelmesini hedefliyoruz. Esnaflarımızdan pazarlarımıza, park ve bahçelerimizden oyun alanlarımıza kadar vatandaşımızın hizmet aldığı her alanı hijyenik hale getirmek ilk hedefimiz. Hijyen sağlıktır. Sağlıklı evlerde sağlıklı gelecek yetişir.

Güveninize Değer!

Hijyen; sağlıklı bir yaşam için gereken önlemlerin alınması ve sağlık için yararlı davranışların hayata geçirilmesi faaliyetleridir. İnsan sağlığını tehdit edebilecek üretim şartlarının oluşmaması ve sağlığın korunması için yapılan uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanmaktadır.

“Nitelikli temizlik” anlamına da gelen hijyen, toplumsal yaşamın her aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Yaşadığımız ortamların, içtiğimiz ya da kullandığımız suyun, soluduğumuz havanın, günlük hayatta kullandığımız araç-gereçlerin ve en önemlisi gıdaların temiz ve sağlıklı; yani hijyenik olması gerekmektedir.

Esenler Hijyen Projesi (ESHİP) başta Esenlerliler olmak üzere tüm insanlarımızın güvenilir gıda, kaliteli hizmet ve sürdürülebilir sağlık koşullarını elde edebilmesi için yapılan ölçme, değerlendirme ve sertifikalandırma işlemlerinin tümünü kapsayan bir kalite yönetim sistemidir.

Proje ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yanında tüketici – üretici / esnaf arasındaki sağlıklı iletişim ve güven olgusunun oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

Proje Kapsamı

ESHİP sertifikası ve bayrağı alan işletmelerin sürekliliğinin sağlanması için gereken kontroller belirli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu sertifika ve bayrak Esenler halkı için bir güven, işletme sahipleri için ise ayrıcalık simgesi. Aynı zamanda Esenlerliler de bu sertifikaya hak kazanıp, bayrağı bulunduran işletmelerden gönül rahatlığıyla alış-veriş yaparak kendilerini ayrıcalıklı hissediyorlar.

Projenin Özel Hedefleri

 • Projeyi tüm halkın gündemini oluşturacak ve yaşam standartlarını yükseltecek duruma getirmek,
 • İstanbul ve Türkiye genelinde sağlık, hijyen ve kalite denildiğinde örnek teşkil edecek proje haline getirmek,
 • Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında yer edinerek marka haline gelmek,
 • Yerelden Genele ESHİP markası oluşturmak
 • TURKAK akreditasyon yetkisi

Esnaf Prestij, Vatandaş Güven Kazandı!

ESHİP ile hijyen süreci

2011 yılında başlattığımız ESHİP projemizle devam eden süreçte ilçemizde bulunan iş gruplarına, belirli periyotlarda hijyen eğitimleri verdik. Böylece hijyen konusundaki farkındalığın artmasına önemli ölçüde katkı sunduk. Özellikle gıda işletmelerinde çalışanlar için verilen eğitimlerde, personelin kirlenme çeşitlerinden çapraz bulaşma kaynaklarına; gıda kaynaklı zehirlenmelerden personel hijyenine kadar birçok konuda uzmanlaşmaları sağlandı.

ESHİP’e Nasıl Dâhil Olurum?

 1. Eğitim
 2. Tanıtım
 3. Müracaat
 4. Denetim
 5. Puanlama ve Derecelendirme
 6. Sertifika

Esenler Hijyen Projesi (ESHİP) kapsamında sertifika almak isteyen esnaf; telefon, internet ya da dilekçe yoluyla ESHİP birimine ulaşarak talebini beyan eder ve başvuru formunu doldurur. Alınan talep ESHİP personelince değerlendirilerek denetim günü belirlenip işletme yetkilisine bildirilir. İnternet üzerinden müracaat edilmesi halinde de benzer bir süreç işlemektedir. Web sitemizde yayınlanan başvuru formu işletme sahibi tarafından eksiksiz doldurulur. Form sisteme düştükten hemen sonra ESHİP biriminde değerlendirilir ve işletme yetkilisine dönüş yapılarak randevu tarihi belirlenir.

Denetim Süreci

Belge almak isteyen işletmenin başvurusunun değerlendirilip, denetim tarihinin belirlenmesinden sonra, işletme belirlenen tarihte ESHİP personellerince denetlenir. İlk denetimin amacı sertifikalandırmak değil durum tespiti yapmaktır. Bu amaçla işletmede bulunan eksikler ya da doğru bilinen yanlışlar saptanır. İşletmeler, puanlama ve derecelendirmede 100 puan üzerinden değerlendirilir.

80 puanı tamamlayan ve ayrıca değerlendirme formlarında belirtilen baraj sorularından da tam puan alabilen işletmeler, değerlendirme komisyonu tarafından başarılı olarak kabul edilir ve belge almaya hak kazanır.

En Büyük Ödül “Güven” Kazanmaktır!

ESHİP sahip olduğu proaktif disiplinleri nedeniyle kesinlikle bir cezalandırma sistemi değildir; tam tersine başta Esenler olmak üzere ülkemizin hijyen ve kalite standardını yükseltmeyi hedefleyen, gönüllülük esasına dayanan bir standardizasyon projesidir.

Tamamen işletmelerin lehine olan, işletmelere eksik kaldıkları hijyen kurallarını hatırlatan ve var olan disiplinlerini de geliştirmeyi hedefleyen ESHİP, hem işletmelerin ekonomik kayıplarını en aza indirmeyi hem de tüketicilerin sağlığını korumayı misyon edinmiştir. Hizmet sunduğu sektörlerde kendini kanıtlayarak ve geliştirip genişleterek yerelden genele yeni bir marka ve piyasa lideri olmayı hedefleyen ESHİP, Türkiye genelinde hijyen konusunda daha iyiye doğru gitmesi için öncü rol oynamaktadır.

ESHİP

Esenler Hijyen Projesi artan talepler doğrultusunda yenilenmiş, güncellenmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Gıda işletmelerinin yanında kişisel bakım yerleri ile eğlence ve istirahat yerleri de projeye dâhil edilmiştir. Gıda Üretim Yerleri, Gıda Satış Yerleri, Yeme İçme Yerleri, Kişisel Bakım Yerleri, Eğlence ve İstirahat Yerleri şeklinde 5 ana gruba ayırarak kendi içinde sınıflandırılmıştır.

Sonuç olarak, uluslararası esaslar göz önünde tutularak yapılan denetimlerimiz neticesinde hem işletmelerin kendilerini geliştirmeleri sağlanmakta, hem de bu amaca ulaşmak için çaba harcanırken müşterisinin yani Esenler sakinlerinin sağlığını daha fazla gözetmeleri sağlanmaktadır.

Kaliteli Hizmet Yarışı Başladı

Yerel yönetimlerin bir görevi de bulunduğu ve sorumluluğunu taşıdığı insanların sağlıklarının korunması için gerekli denetimlerin yapılmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi uluslararası standartlar esas alınarak oluşturulan ESHİP prensipleri çerçevesinde denetimlerimizden başarıyla geçerek sertifika alma hakkı kazanan işletmelerimiz artık insan sağlığına ve hijyene daha fazla önem vermeye başladılar.

Bölgemizdeki işletmeler motive edilerek, bölgede takım ruhu oluşturuldu ve kaliteli bir hizmet yarışı başladı.

ESHİP Seminerleri ile Güven Tazeleniyor

Esenler’de gıda ile uğraşan tüm işletmeler ve çalışanlarının sahiplendiği Esenler Hijyen Projesi (ESHİP) kapsamında; Esenler esnafının temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını kolaylaştırmak için periyodik aralıklarla eğitim seminerleri düzenliyoruz.

Seminerimize katılan işletmelerimiz ESHİP sertifikası ve bayrağının da ötesinde gıda güvenliği farkındalığı kazanmaktadır. ESHİP kapsamında düzenlenen seminerlerimizde Esenler esnafına daha iyi koşullarda hizmet vermeleri için dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlatılıyor.

Esnaflara hijyen, kalite ve sağlık konularında kalite ve güvenliği artırıcı eğitimler veriliyor, personelin ve müşterilerin kişisel hijyeninin işletme için ne kadar önemli olduğu bilinci kazandırılmaya çalışılıyor.

ESHİP’e Dâhil Olan Kazandı!

Esenler Hijyen Projesi (ESHİP) işletmelerin kendi iradeleri ile almak istedikleri bir standardizasyon sistemi olup, yasal bir zorunluluğu bulunmamakta ve işletmenin isteği ile ESHİP personelleri gelerek denetimleri yapmaktadır.

ISO 22000-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi esas alınarak hazırlanan 60 soru ile 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılmakta ve denetlenen işletmenin 80 puanı geçmesi durumunda sertifikalandırılma yapılmaktadır. 80 puanın altında kalan işletmelere ise eksiklerini düzeltmeleri için kapsamlı bir rapor sunulmakta ve istedikleri zaman ulaşabilecekleri ücretsiz hijyen danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Sertifika Töreni

Yıllık olarak düzenlediğimiz törenler ile sertifika almaya hak kazanan iş yerlerimize sertifikalarını dağıtıyoruz. Ayrıca, sertifika alan iş yerlerinin basına ve halka tanıtımını yapıyor. Sahiplerini onurlandırmak için sertifika şöleninde iş yerlerine asmak üzere bayrak ile sertifika etiketlerini takdim ediyoruz.

Kalite ve hijyen açısından kendini geliştiren işletmeleri vatandaş da daha yakından tanıdığı için işletmenin sarf ettiği emeklerinin karşılığını geri almış oluyor.

Diğer Projeler