25 farklı sosyal, kültürel, fiziki projeyi uygulamaya koydu.

Şehir Düşünce Merkezi

Belediyemizin, ilke imza attığı projelerden biri olan “Şehir Düşünce Merkezi”, şehre dâir kalıcı düşüncelerden yola çıkarak, yenilikçi fikirler üretmek çözüm odaklı olmak amacıyla kurulan akademik bir kadro ile hayata geçirildi. Şehrimizde sosyal, kültürel, fiziki ve kentsel dönüşüm projelerini uygulamaya koyarak, kent kimliğinin oluşturulması amaçlanıyor.

Şehir Düşünce Merkezi, şehrin insanî yönünü ön plana çıkararak, vatandaş memnuniyetini esas alan şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor.

Akademik bir kadro tarafından üretilecek projelerle, adeta ilçenin kentsel dönüşüm üssü olan Şehir Düşünce Merkezi, insana saygı çerçevesinde Esenler’i şehrin tarihi, kültürel, sosyal ve fiziki dokusu ile bütünleştirerek, İstanbul’un vizyonuna değer katacak.

Şehir Düşünce Merkezi’nde geliştirilip uygulamaya konulacak projelerle, fiziki olarak Esenler’in İstanbul’a yükselen bir ilçesi olmasına zemin hazırlanırken, aynı zamanda vatandaşlarımızın İstanbul’u daha iyi anlaması da sağlanacak.

Kentimiz İçin En Güzel Fikirler

Gürültü kirliliğinin ortadan kalkması, temiz bir çevre, yeşil kent gibi insanı huzurlu kılan birçok çalışmanın yanı sıra; halkın, kentle kültürel bağını güçlendirerek,düşünsel ve algısal olarak beslendiğini, geliştiğini hissettirecek etkinlikler organize etmeyi hedeflemektedir.

İnsanın, gündelik yaşam pratikleri içerisinde edebiyat, heykel, resim, şiir, müzik gibi kültürel sanatlarla buluşmasına yönelik etkinliklerle, doğaya, sanata ve dolayısıyla kendi özüne yönelik kültürel paylaşımlara olan ihtiyacına farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Merkezimizin Atölyeleri

  • İnsan ve Mekân
  • Modernizm ve Mimari
  • Göç ve Kentleşme
  • Kent Estetiği
  • Kent ve Aidiyet
  • Kent Yönetimi ve Bütüncül Yaklaşım
  • İstanbul’da Esenler

Diğer Projeler