Öneri ve Talep Formu

Geçtiğimiz yıl 320 öğrenciye elimizi uzattık.

Mihmandar Genç

Mi̇hmandar, 1071’i̇n 1000 Sene Sonrasının Yolunu Gösteren Genç!

İnsanlık tarihinde asırlar boyu sıkıntılı zamanlar yaşanmıştır. Bu zor zamanlarda gönüllere güneş gibi doğan bir yol gösterici, yani bir mihmandar gelmiş, insanlığın bu sıkıntılı durumdan çıkmasına öncülük etmiştir. Tarihin seyri içerisinde çeşitli roller üstlenen bu öncüler iyinin, güzelliğin ve erdemin de temsilciliğini yapmışlardır.

Onların Fikirleri Bizim İçin Çok Değerli

Sohbet, bizim sözlü irşat geleneğimizin en önemli uygulama biçimidir. Bu yöntemle, hiçbir hiyerarşi olmadan herkesin fikrini söylediği ortamlar oluşmakta ve kaynaşma meydana gelmektedir.

Bundan dolayıdır ki, gençlerimiz sohbeti diğer programlara tercih etmekte ve bu ortamlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmektedir. Aynı şekilde sorunlar ve dertlerin konuşularak azalması; mutluluk ve sevincin de konuşularak artması gibi sohbet halkalarında sorunlar çözülmekte, iyilikler katmerlenmektedir.

Yurt Çalışmaları

Üniversite öğrencilerinin ve ebeveynlerinin en önemli sorunlarından biri de barınma ihtiyacının nasıl karşılanacağıdır. Bunun farkında olan Esenler Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak yurtlar açmıştır.

Hali hazırda İlim Yayma Cemiyeti ile 180 kişilik erkek yurdu, Ensar Vakfı ile 80 kişilik kız yurdu, TÜRGEV ile 90 kişilik kız yurdu açarak toplamda 350 öğrencinin barınmasına yardımcı olunmuştur. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde devam eden çalışmamız, bir barınmanın da ötesinde milli manevi duygularla bezenmiş, dava şuurunda ve sivil toplumun kaçınılmaz katkılarıyla gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin ebeveynlerinin de gözleri arkada kalmaz. Güven ve huzur içerisinde evlatlarının kaldıkları yerden emin olurlar. Yurtlarımızda gençlerimiz, bireysel yetişme ve kişisel gelişmenin yanı sıra bir dizi faaliyetten de yararlanmaktadır.

Hedefe Yürüyen Genç

Gençliğin sorunlarının kapsamlı bir şekilde çözümü için, bu sorunları ortaya çıkaran sebeplerin tespit edilmesi gereklidir. Bu düşünceden hareketle gençliğin sorunlarının ve çözümlerinin konuşulduğu üç oturumluk bir çalıştay düzenlenmiş olup; çalıştay sonuçlarından yola çıkılarak Mihmandar Projesi hayata geçirilmiştir.

Çalıştay raporu ile gençliğin sorunları doğru ve objektif bir şekilde tespit edilmiş ve bu sorunun çözümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek raporlaştırılmıştır. Medeniyet değerlerimizle donanmış ve bu değerleri geleceğe taşıma azmine sahip, idrak, inşa, ihya ve tevarüs anlayışını içselleştirmiş bir gençlik, çalışmanın temel hedefini oluşturmaktadır.

Mihmandar Kampları

Bu kamplar ile gençlerimize karakter eğitimi verilmekte, milli ve manevi değerler güçlendirilmekte, kişiliklerinin gelişimine destek olunmakta; ayrıca bilgi, beceri ve davranış yönünden gelişimlerini sağlayan gençlik faaliyetleri yürütülmektedir. Kişinin, bedenen ve fikren eğitilmesi gibi ahlâken de geleneklerimize uygun bir eğitimin olması büyük önem taşır.

Bu nedenle de Gençlik Kampları ahlâk eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilir. Bu kamplar, çocuk ve gençlerin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

Erdemli Genç Seminerleri

Liseli gençlerimize yönelik kendine güvenen, iletişime açık, ekip çalışması ve kulüp oluşturulmasına önem veren; yapılacak işlerde tam motivasyonla çalışma yolları, topluma ve çevreye karşı duyarlı, uyanık ve yaşadığı çevrenin farkında olan; Çanakkale ruhu ve bilinci, doğu-batı, hak-batıl çatışması ve ayrımı konularında bilinçli bir gençlik yetiştirmek için alanlarında uzman hocalarla interaktif eğitimler verilerek “erdemli gençlik” hedeflenmektedir.

Esen Akademi

11. ve 12. sınıfta okuyan gençlerimizi üniversiteye hazırlık aşamasında bilinçlendirmek için Esen Akademi var. İlçemizde kendi imkânlarıyla üniversiteyi kazanması mümkün olmayan, motivasyona, rehberliğe ihtiyaç duyan, kaynak ve çalışma ortamı bulamayan gençlerimize, üniversite ufku ve gayesi aşılayarak takviye kurslar vererek onları desteklemek için Esen Akademi her türlü desteğe hazır.

Diğer Projeler