Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 20 Kasım 2013

ABONE OL

Uzmanlardan Kentsel Dönüşüm Önerileri

Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu’nun ikinci gününde, akademisyenler, kentsel dönüşüm - mekân ilişkisini ve kentsel dönüşüm ekonomisini masaya yatırdı.

Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu’nun ikinci gününde, akademisyenler, kentsel dönüşüm – mekân ilişkisini ve kentsel dönüşüm ekonomisini masaya yatırdı.

Esenler Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte düzenlediği Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla ikinci gününde de devam etti. Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nin koordinatörlüğünde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumda alanlarında uzman akademisyenler, tebliğlerini sundu. Kentsel Dönüşüm ve Mekân konulu sempozyumun 3. oturumu, Prof. Dr. Korkut Tuna’nın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda söz alan Yrd. Doç. Dr. Aynur Can, “Estetik Ölçütleri Aramak” konu başlığı çerçevesinde konuşmasını yaparak İstanbul’un mevcut tarihi dokusuna vurgu yaptı. Şehirlerin estetik yaklaşımlarla algılanıp nasıl bir biçime dönüşmesi gerektiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Can, “İstanbul’u iyi okumalıyız. İstanbul, diğer Anadolu kentlerine rehberlik edecek bir içeriğe sahip” dedi.

Can’ın ardından konuşan Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç ise; “Kamusal Alan Merkezli Kentsel Dönüşüm” konusuna değinerek kentsel dönüşümün kamusal alanların rolünü tanımlamaya çalıştığını söyledi. Kentlerin toplumsal yaşantıyı besleyen ve yönlendiren bir konuma sahip olduğunu belirten Kılıç, kamusal alanların da kenti anlamamıza ve kavramamıza olanak sağladığını ifade etti.Kentsel dönüşümün fiziksel, sosyal, çevresel ve mekânsal boyutları olan bir kavram olduğunu dile getiren Kılıç, 1990’lı yıllardan sonra kentsel dönüşümün ekonomi ağırlıklı bir kavram olarak karşımıza çıktığını söyledi.

VİZYON YAŞAM İÇİN BİR RENK

Estetik ve İdeoloji Bağlamında Kent ve Mekân ilişkisini değerlendiren Prof. Dr. Mazhar Bağlı da zihinsel olarak dış dünyayı algılamamızı sağlayan iki önemli tutanağın zaman ve mekân olduğunu söyledi. İnsanın dünyayı algılamasının sonsuzluk gibi bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Bağlı, mekân ve insan arasındaki ilişkinin ise; sadece fiziki bir kuşatmadan ibaret olmadığını vurguladı.Şehirlerin insanoğlunun bu dünyaya yönelik ilk somut girişimi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bağlı, “Şehirler aynı zamanda bu dünyaya karşı tavrımızın yansıma biçimidirler” dedi.

Prof. Dr. Bağlı’dan sonra konuşan Dr. Sıtkı Koca ise; “Alan PlanlamasınınKriterleri” konulu bir konuşma yaparak kent, konut ve dönüşüm kavramlarına dikkat çekti. Bu kavramların negatif olarak algılandığını ifade eden Dr. Koca, alan planlaması konusunda önerilerini dile getirdi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yerleşim kavramına da vurgu yapan Dr. Sıtkı Koca, yerleşimin insanlar için ne ifade ettiğini anlatarak, yerleşimlerin her zaman için ihtiyaç olduğunu belirtti. İstanbul’un yeniden düzenlenmesi konusunda da önerilerini dile getiren Koca, ulaşım sistemine vurgu yaparak, İstanbul’da yer alan ilçelerin kendi sınırlarında iç halkalarını oluşturarak bir ulaşım sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi.Şehirlerin geleceği için alan planlamasının çok önemli olduğunu kaydeden Koca, “Vizyon yaşam için bir renktir. Geleceği düşünerek bugünü yaşamak zorundayız” dedi.Dr. Sıtkı Koca’nın konuşmasının ardından 3. oturum, dinleyicilerden gelen soruların cevaplandırılması ve konuşmacılara teşekkür plâketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ

Kısa bir aranın ardından devam eden sempozyumun 4. oturumunda ise; “Kentsel Dönüşüm Ekonomisi” masaya yatırıldı. CNN Türk’te yayınlanan Parametre Programının sunucusu Ebru Baki’nin başkanlığında gerçekleşen oturumda; akademisyenler kentsel dönüşümün ekonomik yönüne vurgu yaptı. Oturumda konuşan Prof. Dr. Erol Köktürk, “Kentsel Dönüşümde Taşınmaz Değerleme” konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizdeki imar sisteminde hep miktarların gündeme geldiğini anlatan Prof. Dr. Köktürk, “Oysa kentsel dönüşüm gibi başlayan yeni süreçlerde miktarlarda değil, değer üzerinde düşünmeye geçmemiz gerekir” dedi. Kentsel dönüşümün fiziki boyutlarının yanı sıra ekonomik, sosyal, hukuki ve çevresel boyutlarının olduğunu da dikkate almak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Köktürk, kentsel dönüşümün tek boyuta indirgenecek bir şey olmadığını kaydetti.

Kentsel dönüşümde değerleme konusunun nasıl ele alınması konusunda düşüncelerini dile getiren Prof. Dr. Köktürk, gelişmiş ülkelerde kentsel dönüşüme karar vermedeki en önemli parametrelerden bir tanesinin dönüşüm yapılacak bölgede toprak değerlerinin düşmesi olduğunu söyledi. Bizim ülkemizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerini de ifade eden Prof. Dr. Köktürk, vatandaşların düşüncelerine başvurulması gerektiğini belirterek, “Güvenli konutlarda yaşamak kadar sağlıklı çevrelerde yaşamak da çok önemli” dedi.

ÇARŞI BİR ANLAMDA KENT DEMEKTİR

Prof. Dr. Köktürk’ten sonra konuşan Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl ise; “Kent Ekonomisi ve Kentsel Dönüşüm” konusunda bir sunum yaparak kentsel dönüşümün ekonomiye katkılarını ve kentsel dönüşümle ortaya çıkan kentleşmenin olumsuz yönlerine dikkat çekti. Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Köksal Alver ise; “Çarşıdan AVM’ye” konulu bir konuşma yaparak her bir mekânın kendine özgü bir hayat tarzı ürettiğini söyledi. Mekânların insanların hayatlarını etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Alver, bu anlamda çarşıların insan hayatı için çok önemli olduğunu ve çarşının bir kamusal hayat olduğunu belirtti. “Çarşı bir anlamda kent demektir” diyen Alver, AVM’lerin ise kendi ritüellerini ürettiklerini anlatarak AVM’lerin kentsel dönüşüm sürecinde öne çıkmasının kente ne kattığını düşünmek gerektiğini söyledi.Yapılan konuşmaların ardından oturum, dinleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Diğer Haberler