Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 8 Ocak 2013

ABONE OL

Eğitimli Personellerle Doğru Ve Hızlı Çözüm

Esenler Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, belediye personeline yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleriyle başarıya ulaştı. Eğitimlerde yaklaşık yüzde 90 oranında memnuniyet sağlandı.

Esenler Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, belediye personeline yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleriyle başarıya ulaştı.  Eğitimlerde yaklaşık yüzde 90 oranında memnuniyet sağlandı.

Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, vatandaşlarla belediye personeli arasındaki iletişimi daha etkin kılabilmek için personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleriyle 2012 yılında yüzde 89. 61 oranında memnuniyet sağladı. İlçe halkına daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen seminerlerle belediye personelinin moral ve motivasyonu arttırılarak, işle ilgili bilgi ve birikimi güncellendi. Personelin verimliliğini arttırmak,  vatandaşların istek ve taleplerine doğru ve hızlı çözümler üretebilmek hedefiyle düzenlenen seminerler kapsamında; 2012 yılı boyunca her bir personel 31 saat eğitim aldı.

DAHA KALİTELİ HİZMET

Seminerler sayesinde, vatandaş ve diğer çalışanlarla olan ilişki düzeyleri hizmet gerekleri doğrultusunda iyileştirilerek, belediye personelinin kurumsal iletişimde ilçe halkına daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunması sağlandı. Belediye personelleri, 2012 yılı boyunca; Kurumsal İletişimin Belediyecilik Boyutu, Gönüllü Sivil Savunma Hafif Temel Arama Kurtarma Eğitimi, Kişişel Motivasyonu Artırma Teknikleri, Zor İnsanlarla Başa Çıkmak, Çatışma-Öfke ve Stres Yönetimi, Pozitif Düşünme ve Yaşamak, Hayatın Silgisi Yok, Protokol ve Nezaket Kuralları, Stres Yönetimi, Vatandaşla Başarılı İletişim ve Davranış Teknikleri, Psikolojik İkna Teknikleri ve Kelimeleri Etkin Kullanma, Kurum İçi Sigarayı Bıraktırma Çalışması, Kent Yaşamında Ulaşılabilirlik ve Belediyeler, Yerel Yönetimlerde Etik Davranış İlkeleri, Yönetici Asistanlığı ve Sekreterlik Becerileri, Telefonda Etkili İletişim Teknikleri, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Ts En Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Belediyelerde Kalite Yönetim Sistemi Ve Stratejik Planlama Eğitimi, 9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği Çalıştayı,Proaktif Ve Empatik İletişim, Çok Kültürlülüğün Yönetimi Ve Belediyeler : Belçika Örneği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet, Memurları Kanunu, 473 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Kentsel Dönüşüm Seferberlik Sempozyumu, Akıllı Marka  Yönetimi, Sağlıklı Yaşam Metodları, Kamu Kaynaklarının Etkin Ve Verimli Kullanma Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi , Performans Yönetimi (Stratejik Planlama-Performans Programı), İhale Dökümanı Hazırlama Ve Teknik Şartname Yazımı, Taşınır Mal Yönetmeliği, Resmi Yazışma Kuralları Standart Dosyalama Arşiv Ve Belge Yönetimi, 9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Zabıta Yönetmeliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, 775 Sayılı Gecekondu Ve İmar Mevzuatı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ve Son Değişiklikleri-Ekap, Belediye Emlak Yönetimi Ve Kamulaştırma, Proje Yönetimi, Avrupa Birliği Mali Yardımları Ve AB Proje Döngüsü Yönetimi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu, Pazar Yerleri Mevzuatı, İletişim Becerileri ve İmaj Yönetimi, Stres –  Öfke Kontrolü konularında hizmet içi eğitimler aldı.

Diğer Haberler