Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 25 Aralık 2017

ABONE OL

Aziz Mahmud Hüdâyî Eserleriyle Anıldı

Tasavvuf müziği sanatçısı Agâh, "Mekteb-i İrfan"da, Anadolu'da yetişen büyük alimlerden Aziz Mahmud Hüdâyî'nin bestelenmiş eserlerini icra etti.

Tasavvuf müziği sanatçısı Agâh, “Mekteb-i İrfan”da, Anadolu’da yetişen büyük alimlerden Aziz Mahmud Hüdâyî’nin bestelenmiş eserlerini icra etti.

Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak hazırlanan “Mekteb-i İrfan” programında her ay Anadolu’nun bir gönül eri anılarak, güfteleri icra ediliyor. Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen programda, ilim, tasavvuf ve edebiyat alanlarındaki gönül eri Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri anıldı.

Programa Aziz Mahmud Hüdai’nin “Kudûmun Rahmet-u Zevk-u Safâdır Yâ Rasûlallâh” isimli eserini icra ederek başlayan tasavvuf müziği sanatçısı Agâh, Aziz Mahmud Hüdai’nin hayatından bahsetti. Tasavvufî halk edebiyatı şairleri içerisinde yer alan, sade ve felsefi tarzda tekke şiirleri yazmış olan Aziz Mahmud Hüdai’nin şiirlerinin bir divan oluşturacak sayıda olduğunu söyleyen Agâh, Aziz Mahmud Hüdai’nin ilâhi tarzındaki bu şiirlerine bakıldığında kendisinin “vahdet-i vücud” anlayışına bağlı bir sufi olduğunu söyledi.

Agâh, Mekteb-i İrfan’da Aziz Mahmud Hüdai’nin “Olmayacak Senden ‘Atâ”, “Yar ile Ettiğin Ahdi Unutma”, “Neyleyeyim Dünyayı”, “Bâğ-ı Aşkın Andelîbi Hazreti Üftâde’dir” ve “Mevlâ’m Senin Âşıkların” eserlerini icra etti.

Diğer Haberler