ESKAT

Engelli Afet Bilinci Eğitimi

İlçemizde bulunan engellilerin olası bir afet durumunda bulundukları yerden tahliyelerinin sağlanarak toplanma alanlarına intikallerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Engellilere yönelik acil durum müdahale kapasitesinin artırılması, ailelerde afet bilinci oluşturarak afet risklerinin azaltılması ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle eşgüdümün sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla İlçemizde bulunan rehabilitasyon merkezlerinde ve engelli derneklerinde bulunan eğitmenlere, engellilere ve engelli yakınlarına ESKAT eğitmenleri tarafından “Engelli Afet Bilinci Eğitimleri” verilmektedir.

Bu kapsamda Esenler Belediye Başkanlığımızca oluşturulan Engelli Vatandaşlarımızın Yakınlarından Oluşan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi – Engelli ESKAT Projesi; Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2016 yılında düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde afet kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.