ESGEV

Saygı

Saygı, genel ahlak kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, insanların düşüncelerine, inançlarına, ibadetlerine, adetlerine, gelenek ve göreneklerine, yaşam tarzlarına, değer verip, anlayışla karşılamak, dikkatli, özenli ve ölçülü davranmaktır.