ESGEV

Özgüven

Özgüven, bireyin kendi yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi ve kendine güvenmesidir. Kısaca özgüven, bireyin bir işi yapabileceğine inanma ve kendisine güven duygusudur.