ESGEV

Komşuluk

Komşuluk karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla beslenen, bireyleri yardımlaşma ve fedakârlığa teşvik eden, sahiplenme duygusunu kuvvetlendiren, kişiye sorumluluk yükleyen, misafirperverlik, nezaket, iyilik, gönüllülük gibi pek çok değeri içinde barındıran erdemli bir hayat tarzının yansımasıdır.