ESGEV

Adalet

Adalet, hakkın (doğrunun)  üstün tutulması, hakkın gözetilmesi,  haklıya hakkının verilmesi  ve hukuk kurallarına uyulması  anlamına gelir. Adalet, doğru davranmak, insaflı, doğru, eşit olmak, eşit tutmak,  zulmetmekten uzak olmak, her şeye tam hakkını vermek, hakkınca düzeltmek,  kararlı ve ölçülü olmak, her şeyi yerli yerinde ve gereğince yapmak, istikamet ve hakkaniyet  üzerinde olmaktır.